Πολιτιστικός Οργανισμός

«Κοινωνία&Πολιτισμός»

koinonia-kai-politismos

Ο οργανισμός ασχολείται κυρίως με την βελτίωση των υποδομών της κοινωνίας και του πολιτισμού, με στόχο την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση τους.

Στόχοι και σκοπός

Οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις, επετειακές και ιστορικές εκδηλώσεις, πολιτιστικός τουρισμός και εκθέσεις. Συνεργασίες με Δημόσιους φορείς, ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ, κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς. Συνθέτουμε τον Πολιτισμό με το city branding, την πολιτιστική πολιτική με την Διοίκηση, τον πολιτισμός με τον τουρισμό και τον πολιτισμό με την εκπαίδευση.

Δημιουργία και δικτύωση εθελοντικών ομάδων και πολιτιστικών οργανώσεων.

Δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την προώθηση της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.

Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου, δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους εθελοντές στους τομείς του πολιτισμού.

Δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, λαογραφικών μουσείων, ξενώνων και κατασκηνώσεων για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών γεγονότων.