Thessaloniki Brand

Η Thessaloniki Brand ιδρύθηκε το 2016 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) με τη μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε.), εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε άλλα μητρώα κρατικών φορέων. Η δράση μας επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και το εξωτερικό.

Η πολυσχιδής δράση μας, διαχωρίζεται σε τρία τμήματα: α) Τμήμα Event Planning & Artist Management ως Thessaloniki Brand, β) Πολιτιστικός Οργανισμός «Κοινωνία & Πολιτισμός» και γ) Κοινωνική δράση «ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ».

Δημιουργούμε δράσεις και εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, φεστιβάλ, και Χριστουγεννιάτικα χωριά, μουσικές, θεατρικές, τηλεοπτικές παραγωγές. Προτεραιότητα μας οι δράσεις πολιτισμού και ο πολιτιστικός τουρισμός.

Συνεργαζόμαστε κυρίως με Περιφέρειες, Δήμους, λοιπούς κρατικούς φορείς, ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς, ομάδες καλλιτεχνών, μεγάλες επιχειρήσεις κ.α.

Δημιουργούμε δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, γι΄αυτό και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση συνεργασίας, ώστε να ενταχθούν πολλές και όμορφες ιδέες που είναι δημιουργικές, καινοτόμες, πρωτότυπες και θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη κοινωνική αποδοχή.

Ευαίσθητοι στα καθημερινά κοινωνικά προβλήματα αναπτύσσουμε καινοτόμες και πρωτοποριακές κοινωνικές φιλανθρωπικές δράσεις.

Βασικός και απαράβατος στόχος μας, η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.