Ο Πρόεδρος της Thessaloniki-Brand ως αρμόδιος Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης και μετέπειτα ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Δράμας συνέβαλε τα μέγιστα στη διεξαγωγή, οργάνωση και λειτουργία της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Χριστουγεννιάτικο Πάρκο | Ονειρούπολη

Χριστουγεννιάτικο Πάρκο | Ονειρούπολη​